Syke barn

 

Sykdom: Når må barnet holdes hjemme fra barnehagen?

Vi følger folkehelseinstituttets anbefalinger for når barnet må være hjemme i forbindelse med sykdom. Dette både av hensyn til selve barnet, men også til andre barn og ansatte i barnehagen.

 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/