Rammeplanen for barnehager

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Rammeplanen gir personalet en forpliktende ramme for planlegging , gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold og virksomhet.

 

Rammeplanen finner du her: 

https://www.udir.no/rammeplan