Planleggingsdager og andre viktige datoer

Barnehagens planleggingsdager og andre viktige datoer

Planleggingsdager: 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret 2018 / 2019. 

Her er en kort oversikt over foreløbige fastsatte datoer :

  • 20.august 2018
  • 3.oktober 2018
  • 24. oktober 2018
  • 19.november 2018
  • 31.mai 2019

 

 

Foreldremøter: 

Det kommer informasjon om dato for foreldremøter på avdelingenes ukeplan / månedsplan.